MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

W Gminie Wilamowice obowiązuje 6 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmujących: (Miasto Wilamowice, Sołectwa: Pisarzowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie, Dankowice oraz Stara Wieś)

 

ZASOLE BIELAŃSKIE

  • UCHWAŁA NR XLIV/363/18 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie

            (Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. Poz. 933)

link do Uchwały

 

WILAMOWICE

  • UCHWAŁA NR XLVII/379/2018 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

(Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. Poz. 2479)

link do Uchwały

 

PISARZOWICE

  • UCHWAŁA NR XLIX/395/2018 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 23 maja 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

(Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 30 maja 2018 r. Poz. 3528)

link do Uchwały

 

HECZNAROWICE

  • UCHWAŁA NR LI/406/2018 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice

(Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 26 lipca 2018 r. Poz. 4881)

link do Uchwały

 

DANKOWICE

  • UCHWAŁA NR IX/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

(Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. Poz. 4202)

link do Uchwały

 

STARA WIEŚ

  • UCHWAŁA NR XVII/120/20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś

(Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z dnia 4 lutego 2020 r. Poz. 1090)

link do Uchwały

 

Wnioski do pobrania: