Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego (APP) Gminy Wilamowice

realizujące obowiązek nakładany na organy wydające akty planowania przestrzennego zgodnie z art. 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 

Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego (APP) Gminy Wilamowice

Lp

Oznaczenie

Nazwa

Pow. (ha)

Data uchwały

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

(Rok.Nr.Poz z dn.)

Uchwała Rady Miejskiej w Wilamowicach

Legenda

APP (GML)

Rysunek

Rysunek (Geotiff)

Pokaż w Geoportalu

status

 

000_SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice

 

27 kwietnia 2016 r.

--

XX/158/16

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

1

001

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Dankowice

 

07 maja 2004 r.

2004.59.1878 z dnia 2004.07.14

XVIII/142/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

2

002

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Hecznarowice

 

07 maja 2004 r.

2004.59.1879 z dnia 2004.07.14

XVIII/143/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

3

003

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Pisarzowice

 

07 maja 2004 r.

2004.59.1880 z dnia 2004.07.14

XVIII/144/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

4

004

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Zasole Bielańskie

 

07 maja 2004 r.

2004.59.1881 z dnia 2004.07.14

XVIII/145/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

5

005

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący sołectwo Stara Wieś

 

4 czerwca 2004 r.

2004.59.1882 z dnia 2004.07.14

XIX/150/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

Zastąpiony częściowo

6

006

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujący miasto Wilamowice

 

23 lipca 2004 r.

2004.82.2392 z dnia 2004.08.27

XX/159/04

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

7

007

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

 

16 marca 2011 r.

2011.99.1879
z dnia 13.05.2011

VI/39/11

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

8

008

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

 

16 marca 2011 r.

2011.99.1880
z dnia 13.05.2011

VI/40/11

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

9

009

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś

 

16 marca 2011 r.

2011.99.1881
z dnia 13.05.2011

VI/41/11

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

10

010

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

 

22 czerwca 2011 r.

2011.177.3285
z dnia 12.08.2011

IX/78/11

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

11

011

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice

 

13 czerwca 2012 r.

2012.3308
z dnia 08.08.2012

XX/197/12

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

12

012

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

 

13 czerwca 2012 r.

2012.3309
z dnia 08.08.2012

XX/198/12

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

zastąpiony

13

013

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie

 

31 stycznia 2018 r.

2018.933
z dnia 08.02.2018

XLIV/363/18

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

14

014

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

 

28 marca 2018 r.

2018.2479
z dnia 09.04.2018

XLVII/379/2018

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

15

015

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

 

23 maja 2018 r.

2018.3528
z dnia 30.05.2018

XLIX/395/18

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

16

016

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Hecznarowice

 

27 czerwca 2018 r.

2018.4881
z dnia 26.07.2018

LI/406/2018

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

17

017

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

 

29 maja 2019 r.

2019.4202
z dnia 05.06 2019 r.

IX/54/19

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący

18

018

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś

 

29 stycznia 2020 r.

2020.1090
z dnia 04.02.2020

XVII/120/20

Legenda

GML

Rysunek

Geotiff

Geoportal

obowiązujący